WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - 2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji

IsoTech sp. z o.o.

Kampania medialna Wiedz i Mądrze Jedz 2020 – czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce.

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ ODDZIAŁYWANIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI NA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY OBSZARÓW WIEJSKICH BY WDROŻYĆ EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD W POLSCE.

Celem kampanii jest przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MULTI-MEDIALNEJ WIEDZ I MĄDRZE JEDZ opisującą możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych i rozwijania systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w większej skali oraz przeprowadzenie BADAŃ POTENCJAŁU RYNKÓW LOKALNYCH w 4 województwach.

Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu, efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ. Zwrócimy uwagę na pozytywne i obiecujące rozwiązania skalowania systemów KŁŻ w Polsce i w innych krajach UE, aby pokazać że Polskie doświadczenia i rozwiązania mają potencjalnie duże znaczenie dla wdrożenia w praktyce nowego priorytetu Komisji Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład oraz z nimi związaną strategię „Od Pola do Stołu”.

Problem, który zaistniał – na który nasza Kampania odpowiada – to brak wiedzy i zrozumienia istoty potencjału wykorzystania małych gospodarstw rolnych do produkcji rolnej i żywnościowej w małej skali jako elementu rozwoju rynków lokalnych. Z kolei brakuje wiedzy i zrozumienia ze strony konsumenta i potencjalnych organizatorów rynków lokalnych i systemów KŁŻ co do potencjału sprzedaży bezpośredniej i korzyści z tym związanych.  Zatem nasza Kampania, to próba odpowiedzenia na następujące 3 pytania:

 

a) Jakie jest potencjał małych gospodarstw rolnych dla rozwoju rynków lokalnych (w oparciu o systemy KŁŻ i sprzedaż bezpośrednią)? Jak osiągnąć większą skalę oddziaływania?
b) Jaki jest potencjał ze strony konsumentów w odniesieniu do rynków lokalnych i kupowania wprost od rolnika? Jak osiągnąć większą skalę sprzedaży?
c) W jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), samorządy oraz inne instytucje mogą wspierać rynki lokalne i rozwój systemów KŁŻ, aby nie były one marginesem na rynku żywności?

Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem produkcji cyklu 12 specjalnie przygotowanych filmów-reportaży, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji oraz w internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych. Omówimy zapotrzebowanie na innowacje w zakresie organizacji sprzedaży bezpośredniej w większej skali, wskazując ciekawe i obiecujące inicjatywy i rozwiązania w kraju i zagranicą. Nasi eksperci będą odpowiadać na zadanie nam pytania.

Zidentyfikujemy ciekawe inicjatywy związane z wzmacnianiem i rozwijaniem rynków lokalnych i zarekomendujemy produkty lokalne i regionalne oraz tych producentów, którzy działają w oparciu o metody ekologiczne i tradycyjne.

Operację realizuje Iso-Tech z partnerami: Polska Fundacja Innowacji oraz Małopolska Izba Rolnicza.

Program jest realizowany i finansowany w ramach partnerstwa KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich)

Kampania Multi - Medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - 2019

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI TO ŹRÓDŁO INNOWACJI DLA ROZWOJU WSI I ROLNICTWA

Celem kampanii jest wzrost świadomości konsumentów odnośnie znaczenia zdrowego odżywiania oraz propagowanie korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich), a także organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikających z organizowania i partycypowania w systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, czyli sprzedaży bezpośredniej. Dzięki temu konsument otrzymuje produkt świeży, naturalny, pełnowartościowy, który dodatkowo jest tańszy dzięki eliminacji pośredników.

Kampania była zrealizowana za pośrednictwem produkcji cyklu 12 specjalnie przygotowanych filmów-reportaży, które były emitowane w ogólnopolskiej telewizji publicznej TVP3 oraz w internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych. Przedstawiliśmy dobre praktyki w zakresie organizowania systemów KŁŻ oraz omówiliśmy w  webinarach plusy i minusy zmian prawnych ostatnich lat oraz zapotrzebowanie na innowacje w zakresie organizacji sprzedaży bezpośredniej w większej skali. Nasi eksperci odpowiadali na pytania.

Zidentyfikowaliśmy i zarekomendowaliśmy uwadze ciekawe inicjatywy sprzedaży lokalnych i regionalnych produktów oraz tych producentów, którzy działają w oparciu o metody ekologiczne i tradycyjne.

Operację realizowała Polska Fundacja Innowacji z partnerami: Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszeniem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Program był realizowany i finansowany w ramach partnerstwa KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich)

Kampania była realizowana za pośrednictwem

12

CYKLÓW SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH FILMÓW

2

WEBINARÓW

1

DEDYKOWANEJ STRONY INTERNETOWEJ

1

KOMPENDIUM DOBRYCH PRAKTYK

Operacja skierowana była do:

Rolników i producenci żywności

uczestniczących lub zainteresowanych partycypacją w systemach KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Konsumentów

uczestniczących lub zainteresowanych partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Organizatorów

systemów KŁŻ.

PROMOTORÓW

w kraju i zagranicą (w szczególności Komisja Europejska), zaangażowanych w diagnozowanie i pokonywanie barier dla rozwoju systemów KŁŻ.

Prosto od rolnika

Poznaj smak naszych produktów lokalnych!

Ogólnopolska kampania na rzecz KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI

Kontakt

Redakcja +48 601 402 117

Społeczności