Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności

Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności lub krócej Krótkie Łańcuchy Żywności – KŁŻ (Short Food Chain – SFC) pozwalają na zmniejszenie liczby pośredników między rolnikiem lub producentem żywności a konsumentem. Produkcja rolna odbywa się w niewielkiej odległości od klienta. Taki sposób dostaw zazwyczaj obejmuje lokalnych producentów działających wspólnie w celu promowania lokalnych rynków żywnościowych. Ten rodzaj partnerstwa przyczynia się do rozwoju gospodarki wiejskiej, tworzenia nowych sposobów sprzedaży lokalnych produktów, a ponadto przyciąga wielu świadomych konsumentów poszukujących zdrowej i autentycznej żywności.

Sprawdź szczegóły skierowane dla:

Prosto od rolnika

Poznaj smak naszych produktów lokalnych!

Ogólnopolska kampania na rzecz KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI

Kontakt

Redakcja +48 601 402 117

Społeczności