Kampania Multi - Medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI TO ŹRÓDŁO INNOWACJI DLA ROZWOJU WSI I ROLNICTWA

Celem kampanii jest wzrost świadomości konsumentów odnośnie znaczenia zdrowego odżywiania oraz propagowanie korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich), a także organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikających z organizowania i partycypowania w systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, czyli sprzedaży bezpośredniej. Dzięki temu konsument otrzymuje produkt świeży, naturalny, pełnowartościowy, który dodatkowo jest tańszy dzięki eliminacji pośredników.

Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem produkcji cyklu 12 specjalnie przygotowanych filmów-reportaży, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji publicznej TVP3 oraz w internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych. Przedstawimy dobre praktyki w zakresie organizowania systemów KŁŻ oraz omówimy w  webinarach plusy i minusy zmian prawnych ostatnich lat oraz zapotrzebowanie na innowacje w zakresie organizacji sprzedaży bezpośredniej w większej skali. Nasi eksperci będą odpowiadać na pytania.

Naszą ambicją jest także wyłanianie i zarekomendowanie uwadze najciekawszych inicjatyw lokalnych, produktów regionalnych oraz tych producentów, którzy działają w oparciu o metody tradycyjne.

Operację realizuje Polska Fundacja Innowacji z partnerami: Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszeniem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Program jest realizowany i finansowany w ramach partnerstwa KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich)

Kampania będzie realizowana za pośrednictwem

12

CYKLI SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH FILMÓW

2

WEBINARY

1

DEDYKOWANA STRONA INTERNETOWA

1

KOMPENDIUM DOBRYCH PRAKTYK

Operacja skierowana jest do:

Rolników i producenci żywności

uczestniczących lub zainteresowanych partycypacją w systemach KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Konsumentów

uczestniczących lub zainteresowanych partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Organizatorów

systemów KŁŻ.

PROMOTORÓW

w kraju i zagranicą (w szczególności Komisja Europejska), zaangażowanych w diagnozowanie i pokonywanie barier dla rozwoju systemów KŁŻ.

Prosto od rolnika

Poznaj smak naszych produktów lokalnych!

Ogólnopolska kampania na rzecz KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI

Kontakt

Redakcja +48 605 661 069

Społeczności