Ogólnopolska Kampania Medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ

WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – Ogólnopolska Kampania Medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.
Celem kampanii jest wzrost świadomości konsumentów odnośnie znaczenia zdrowego odżywiania oraz propagowanie korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich), a także organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikających z organizowania i partycypowania w systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, czyli sprzedaży bezpośredniej. Dzięki temu konsument otrzymuje produkt świeży, naturalny, pełnowartościowy, który dodatkowo jest tańszy dzięki eliminacji pośredników.
Naszą ambicją jest także wyłanianie najciekawszych inicjatyw lokalnych, produktów regionalnych oraz tych producentów, którzy działają w oparciu o metody tradycyjne.
Operację realizuje Fundacja Rozwoju Podhala z partnerami: Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszeniem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszeniem Nasz Kaszów.
Program jest realizowany w ramach partnerstwa KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich)

Kampania będzie realizowana za pośrednictwem

10

CYKLI SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH FILMÓW

10

CYKLI SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH SPOTÓW

1

DEDYKOWANA STRONA INTERNETOWA

10

EKSPERTYZ DOTYCZĄCYCH RÓŻNYCH ASPEKTÓW ZJAWISKA KŁŻ W POLSCE I ZA GRANICĄ

Operacja skierowana jest do:

Rolników i producenci żywności

uczestniczących lub zainteresowanych partycypacją w systemach KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Konsumentów

uczestniczących lub zainteresowanych partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Organizatorów

systemów KŁŻ.

PROMOTORÓW

w kraju i zagranicą (w szczególności Komisja Europejska), zaangażowanych w diagnozowanie i pokonywanie barier dla rozwoju systemów KŁŻ.

W ramach kampanii prowadzona będzie również ankieta on-line dotycząca KŁŻ, na podstawie której, zgromadzone zostaną m.in. opinie nt. możliwości, barier i uwarunkowań rozwoju KŁŻ z perspektywy grup docelowych. Prowadzona będzie także rejestracja zainteresowanych producentów, konsumentów, organizatorów oraz promotorów rozwoju systemów KŁŻ w Polsce.

Prosto od rolnika

Poznaj smak naszych produktów lokalnych!

Ogólnopolska kampania na rzecz KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI

Kontakt

Telefon: +48 531 333 773

Społeczności