Ogólnopolska kampania na rzecz Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności.
All-Poland Campaign for Short Food Chain systems

A set of 9 specialist reports on different aspects of organizing Short Food Chain systems (SFCs) were prepared as part of the Eat Well. Know what you  Eat! Campaign, along with 10 short films, which were shown on Polish national TV that present individuals, places and solutions that are helping to make SFCs a reality in Poland.

 

Specialist reports:
5. Reviews

 

16/10/2018 – KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI (KŁŻ) – doświadczenia, wyzwania i rozwiązania wynikające z Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”. Prezentacja Rafała Serafina z Fundacji Partnerstwo dla Srodowiska na konferencji pt. Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – LINK DO PREZENTACJI

24/10/2018 – SHORT FOOD CHAINS FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT – experiences and opportunities from Poland. Prezentacja Rafała Serafina z Fundacji Partnerstwo dla Srodowiska na Konferencji pt. New Ideas for Local Economic Development, organizowana w Belgradzie w Serbii – LINK DO PREZENTACJI

31/10/2018- Practical implementation of EU Food legislation for smallholdings – the Polish Example. Prezentacja Rafała Serafina z Fundacji Partnerstwo dla Srodowiska, przygotowana na V Kongres Bezpieczeństwa Zywności w Warszawie – LINK DO PREZENTACJI

 

FILMY WYPRODUKOWANE DO EMISJI W TVP3 (08-10/2018)/

FILMS PRODUCED FOR EMISSION IN TVP3 (08-10/2018)

  Tytuł filmu/Film title You Tube link
1 Dlaczego warto produkować i kupować żywność lokalną

Why produce and buy food locally

Wersja Polska

https://youtu.be/gcchvDKyxJ8

English version

https://youtu.be/Luhne-40RJw

2 Jak i gdzie kupować żywność lokalną

How and where to buy locally produced food

Wersja Polska

https://youtu.be/wRC5gXmavWs

English version

https://youtu.be/GS3jg6fr_80

3 W jaki sposób żywność lokalna buduje atrakcyjność regionów jej pochodzenia

How local food builds the attractiveness of the regions from which it originates

Wersja Polska

https://youtu.be/4JE2xELIXjA

English version

https://youtu.be/WWG-Ru5jfqs

4 Małe przetwórstwo – wszystko o serach, sokach i wędlinach

Small scale food processing – everything about cheeses, juices and cold cuts

Wersja Polska

https://youtu.be/2CnoYxw4xwM

English version

https://youtu.be/5L3EMPRenWI

5 Lokalne systemy żywnościowe szansą dla rozwoju zrównoważonego

Local food systems as opportunity for sustainable development

Wersja Polska

https://youtu.be/arLO78H6c9o

English version

https://youtu.be/5L3EMPRenWI

6 Przepisy podatkowe i sanitarne – co wolno, a czego nie wolno

Tax and sanitary rules – what is allowed and what is not

Wersja Polska

https://youtu.be/dHy4v-49MKM

English version

https://youtu.be/rP90PwydYQI

7 Inkubatory Kuchenne nadzieja dla KŁZ

Kitchen Incubators – hope for SFC systems

Wersja Polska

https://youtu.be/rRsPzCcxulY

English version

https://youtu.be/VN6BxS8CkuI

8 Żywność lokalna w gastronomii

Locally-produced food in gastronomy

Wersja Polska

https://youtu.be/HOV9o5R8tV8

English version

https://youtu.be/zobVvcvOr88

9 Ekotechnologie dla systemów KŁŻ

Eco-technologies for Short Chain Food systems

Wersja Polska

https://youtu.be/VRo3p5TGk4E

English version

https://youtu.be/jfOIv8WiSUU

10 Krótkie Łańcuchy Żywności w Planie dla Wsi

Short food chain in the Plan for Rural Areas

Wersja Polska

https://youtu.be/yb_kWzpAkDE

English version

https://youtu.be/UW8Ek_7hYZA

All English versions: https://www.youtube.com/channel/UCS4rErGuCtPdP_AX7nsHXsQ

 

Zapowiedzi filmów wyprodukowanych dla emisji w TVP3 (08-10/2018)

Film trailers produced for emission in TVP3 (08-10/2018)

WERSJA POLSKA/POLISH VERSION ONLY

1. Zapowiedz – Dlaczego warto produkować i kupować żywność lokalną

https://youtu.be/Lu7pFeaM9Vg

 

2. Zapowiedz – Jak i gdzie kupować żywność lokalną

https://youtu.be/3VOPKgNjfs8

 

3. Zapowiedz – W jaki sposób żywność lokalna buduje atrakcyjność regionów jej pochodzenia

https://youtu.be/1yWbXqm0nGc

 

4. Zapowiedz – Małe przetwórstwo – wszystko o serach, sokach i wędlinach

https://youtu.be/CLpBEJflszM

 

5.  Zapowiedz – Lokalne systemy żywnościowe szansą dla rozwoju zrównoważonego

https://youtu.be/JhCvQzysfDU

 

6. Zapowiedz – Przepisy podatkowe i sanitarne – co wolno, a czego nie wolno

https://youtu.be/sePegcfsa_k

7. Zapowiedz – Inkubatory Kuchenne nadzieja dla KŁZ

https://youtu.be/_qPC1V-hnbk

 

8. Zapowiedz – Żywność lokalna w gastronomii

https://youtu.be/vDBk4nE0oRA

 

9. Zapowiedz – Ekotechnologie dla systemów KŁŻ

https://youtu.be/W1vd3oNb0aQ

10. Zapowiedz – Krótkie Łańcuchy Żywności w Planie dla Wsi

https://youtu.be/s392WOXs_6k

 

Prosto od rolnika

Poznaj smak naszych produktów lokalnych!

Ogólnopolska kampania na rzecz KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI

Kontakt

Redakcja +48 605 661 069

Społeczności