Systemy KŁZ to przede wszystkim dobre praktyki organizacyjne, które łączą wielu producentów z wieloma konsumentami w sposób bezpośredni, dostarczając produkty żywnościowe z pola do talerza, zapewniając przy tym autentyczność i jakość produktów.

 

DOBRA PRAKTYKA KLUBU ZAKUPOWEGO W KŁŻ, WSPOMAGANA NARZĘDZIEM INFORMATYCZNYM IT PLM, to przykład formuły łączenia producentów i konsumentów w określonym obszarze geograficznym, które może być z powodzeniem powielany w innych lokalizacjach. Dobre praktyki są omówione na przykładzie Klubu Zakupowego Koszyk Lisiecki, który funkcjonuje od 5 lat w gminie Liszki.

Pobierz opracowanie
Pobierz streszczenie

Testowa wersja oprogramowania IT PLM dla zarządzania Klubem Zakupowym wraz z instrukcją jest dostępna pod linkiem: https://prostoodrolnika.pl/dla-organizatorow/

 

 

DOBRA PRAKTYKA KŁŻ W GASTRONOMII – Dobra praktyka Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej (CLKK) czy bistro oparte na żywności lokalnej i wspomagane narzędziem informatycznym ACS, to przykład formuły łączenia producentów i konsumentów poprzez przedsięwzięcie kulinarne, które może być z powodzeniem powielane w innych lokalizacjach. Dobre praktyki są omówione na przykładzie CLKK Marchewka Bistro, które funkcjonuje od 5 lat w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Pobierz opracowanie
Pobierz streszczenie

 

Dostęp do testowej wersja oprogramowania ACS dla zarządzania CLKK jest dostępna pod linkiem: https://prostoodrolnika.pl/dla-organizatorow/

 

 

 

Kompendium dobrych praktyk KŁŻ przedstawia przegląd różnych rozwiązań organizacyjnych dla KŁZ, które są już praktykowane w Polsce i zagranicą. Nie ma jednego idealnego modelu czy rozwiązania. Natomiast organizatorzy inicjatyw KŁZ mogą i powinni opracowywać swoje własne rozwiązania organizacyjne, korzystając z doświadczeń i rozwiązań, które się sprawdzają na rynku. Każda skuteczna inicjatywa lub przedsięwzięcie KŁZ opiera się nie tylko na skutecznym dopasowywaniu dostępnych rozwiązań do określonych uwarunkowań, ograniczeń i możliwości organizatorów, ale na wypracowywaniu swoich własnych autorskich rozwiązań. Doświadczenia z KŁZ wykazuję, że rozwiązania informatyczne są niezbędne dla osiągnięcia skali i trwałości w prowadzonej działalności.

Pobierz opracowanie 
Pobierz streszczenie

 

Klub Zakupowy

Klub Zakupowy – streszczenie

Dobre praktyki w gastronomii

Dobre praktyki w gastronomii – streszczenie

Kompendium dobrych praktyk

Kompendium dobrych praktyk – streszczenie

Prosto od rolnika

Poznaj smak naszych produktów lokalnych!

Ogólnopolska kampania na rzecz KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI

Kontakt

Redakcja +48 601 402 117

Społeczności