W dniu 31 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze szkolenie w formie webinarium w serii INNOWACJE DLA ROZWOJU SYSTEMÓW KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW (KŁŻ)  w ramach operacji pt. „Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa” realizowanej przez Polską Fundację Innowacji. Pierwsze webinarium było poświęcone plusom i minusom zmian prawnych w zakresie „sprzedaży bezpośredniej” dla rozwoju systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności.

W Webinarium wzięli udział eksperci-praktycy, którzy pomagali uczestnikom zrozumieć znaczenie regulacji prawnych dla rozwoju i upowszechnia KŁŻ w Polsce, odpowiadając na 3 pytania:

  • Jakie są plusy i minusy przepisów regulujących sprzedaż bezpośrednią, w szczególności Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), Sprzedaż Marginalna Lokalna Ograniczona (MLO)?
  • Jakie są realia sprzedaży bezpośredniej na zmieniającym się rynku spożywczym?
  • W jakim stopniu i w jakiej formie współpraca się opłaca

1 Webinar 1 _wprowadzenie

2 Webinar 1 _przepisy-sprzeda żbezpośrednia

3 Webinar 1 _wnioski

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem roli sprzedaży bezpośredniej w rozwijaniu systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności, dyskusja rozpoczęta w pierwszym webinarium będzie kontynuowana podczas webinarium przeprowadzonego w dniu 02 października 2019 r, o godz 14.00

Zapraszamy na kontynuację dyskusji nt. Plusy i minusy zmian prawnych w zakresie „sprzedaży bezpośredniej” dla rozwoju systemów KŁŻ..

Rejestracja na stronie http://prostoodrolnika.clickmeeting.com/kolejna-czesc-dyskusji-nt-plusy-i-minusy-zmian-prawnych-w-zakresie-sprzedazy-bezposredniej-dla-roz/register

Jednocześnie zapraszamy w dniu 10 października (czwartek) na WEBINAR pt. INNOWACJE DLA PRZEZWYCIĘŻANIU BARIER DLA KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI
Tematyka webinaru dotyczy nowatorskich rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, logistycznych i finansowych, które mogą zwiększyć skalę oddziaływania systemów KŁŻ w rozumieniu liczby zaangażowanych producentów i konsumentów, różnorodności sprzedawanych produktów, wolumenu sprzedaży oraz stymulowania rozwoju społeczno- gospodarczego na terenach wiejskich. W webinarium wezmą udział eksperci-praktycy, którzy zajmują się bezpośrednio problematyką skalowania systemów KŁŻ.

Rejestracja na stronie https://prostoodrolnika.clickmeeting.pl/innowacje-dla-przezwyciezeniu-barier-dla-rozwoju-systemow-klz-/register

Prosto od rolnika

Poznaj smak naszych produktów lokalnych!

Ogólnopolska kampania na rzecz KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI

Kontakt

Redakcja +48 601 402 117

Społeczności