Aktualne webinary

w serii: INNOWACJE DLA ROZWOJU SYSTEMÓW KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW (KŁŻ)

Plusy i minusy zmian prawnych w zakresie „sprzedaży bezpośredniej” dla rozwoju systemów KŁŻ.

Zmiany prawne w ostatnich latach regulujące sprzedaż bezpośrednią są wciąż mało znane i doceniane wśród rolników oraz konsumentów. Webinar będzie okazją do omówienia potencjału oraz realiów nowych możliwości prawnych w zakresie sprzedaży bezpośredniej w Polsce w odniesieniu do zmian zachodzących na rynku żywności oraz ich konsekwencji dla rolników, przetwórców i konsumentów.

W Webinarze wezmą udział eksperci-praktycy, którzy pomogą uczestnikom zrozumieć istotę i znaczenie innowacji w regulacji prawnych dla rozwoju i upowszechnia KŁŻ w Polsce, odpowiadając na 3 pytania:

  • Jakie są plusy i minusy przepisów regulujących sprzedaż bezpośrednią, w szczególności Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), Sprzedaż Marginalna Lokalna Ograniczona (MLO)?
  • Jakie są realia sprzedaży bezpośredniej na zmieniającym się rynku spożywczym?
  • W jakim stopniu i w jakiej formie współpraca się opłaca?

Termin: Środa, 31 lipca 2019, o godz 15.00

Czas trwania: 90 min

Rejestracja: http://prostoodrolnika.clickmeeting.com/plusy-i-minusy-zmian-prawnych-w-zakresie-sprzedazy-bezposredniej-dla-rozwoju-systemow-klz-

Prosto od rolnika

Poznaj smak naszych produktów lokalnych!

Ogólnopolska kampania na rzecz KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI

Kontakt

Redakcja +48 605 661 069

Społeczności