Zapraszamy na WEBINARY

w serii: INNOWACJE DLA ROZWOJU SYSTEMÓW KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW (KŁŻ)

 

#1 Webinar pt. Plusy i minusy zmian prawnych w zakresie „sprzedaży bezpośredniej” dla rozwoju systemów KŁŻ.

Zmiany prawne w ostatnich latach regulujące sprzedaż bezpośrednią są wciąż mało znane i doceniane wśród rolników oraz konsumentów. Webinar będzie okazją do omówienia potencjału oraz realiów nowych możliwości prawnych w zakresie sprzedaży bezpośredniej w Polsce w odniesieniu do zmian zachodzących na rynku żywności oraz ich konsekwencji dla rolników, przetwórców i konsumentów.

  • Jakie są plusy i minusy przepisów regulujących sprzedaż bezpośrednią, w szczególności Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), Sprzedaż Marginalna Lokalna Ograniczona (MLO)?
  • Jakie są realia sprzedaży bezpośredniej na zmieniającym się rynku spożywczym?
  • W jakim stopniu i w jakiej formie współpraca się opłaca?
Część 1  31.07.2019 – Podsumowanie
Część 2  02.10.2019 – Podsumowanie

 

#2 Webinar pt. Innowacje dla przezwyciężeniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ.

Istota trwałości oddziaływania systemów KŁŻ to osiągnięcie efektu skali. Webinar będzie okazją do omówienia kwestii osiągnięcia efektu zbiorowego w sprzedaży bezpośredniej, który zapewnienia korzyści dla partycypujących indywidualnych producentów, działających w formule nieprzemysłowej oraz korzyści dla konsumentów poszukujących autentycznego, jakościowego, smacznego jedzenia. Potrzebne są innowacyjne rozwiązania „skalowalności” w zakresie organizacji produkcji, przetwórstwa, logistyki oraz sprzedaży. W dyskusji uwzględnimy również kwestię potencjalnych korzyści dla małych gospodarstw, działających w tzw. szarej strefie.

  • Jakie są najważniejsze bariery dla rozwoju systemów KŁŻ? Jakie innowacje są najbardziej pożądane?
  • Jakie są nowe możliwości informatyczne/cyfrowe dla rozwoju systemów KŁŻ?
  • Dlaczego logistyka jest wskazywana jako najistotniejsza bariera dla rozwoju KŁŻ? Jak są najbardziej obiecujące rozwiązania
10.10.2019 – Podsumowanie
24.10.2019 – Podsumowanie
Prosto od rolnika

Poznaj smak naszych produktów lokalnych!

Ogólnopolska kampania na rzecz KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI

Kontakt

Redakcja +48 601 402 117

Społeczności